1397/04/30 19:42:15

حضور خانم آتنا لشنی داور فیوچر ایران در کلاس آکادمی داوران آسیا

حضور خانم آتنا لشنی داور فیوچر ایران در کلاس آکادمی داوران آسیا مرحله سوم  از تاریخ ۲۷ تیر الی ۳ مرداد در کشور مالزی
ضمن تبریک به خانم لشنی برای ایشان موفقیت  روزافزون را از خداوند خواستاریم.