1397/07/28 18:46:55

تیم انتقال خون استان البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی با مشارکت هیات فوتبال استان در ساختمان هیات اقدام به خون گیری از ورزشکاران استان البرز کرد

تیم انتقال خون استان البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی با مشارکت هیات فوتبال استان در ساختمان هیات اقدام به خون گیری از ورزشکاران استان البرز کرد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز تیم انتقال خون استان البرز ظهر روز شنبه 28 مهر ماه با حضور در ساختمان هیات فوتبال استان البرز اقدام به خون گیری از جامعه ورزش استان البرز نمود

از نکات بارز این امر می توان به حضور منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز به عنوان اولین نفر برای اهدا خون  ،حضور حمید کریمی رییس اتاق اصناف البرز و هیات همراه و همچنین استقبال جامعه بزرگ فوتبال استان البرز و مسئولین هیات فوتبال از این امر پسندیده اشاره نمود