1398/08/01 18:47:07

حضور بيك وردي رييس، مصطفي سعيدي سيرايي نايب رييس ،محسن عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز و همچنين مسلم ناصرخاكي رييس هيات فوتبال شهرستان كرج در ورزشگاه انقلاب اسلامي براي بازديد و تماشا ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و خوشه طلايي ساوه

حضور بيك وردي رييس، مصطفي سعيدي سيرايي نايب رييس ،محسن عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز و همچنين مسلم ناصرخاكي رييس هيات فوتبال شهرستان كرج در ورزشگاه انقلاب اسلامي براي بازديد و تماشا ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و خوشه طلايي ساوه