1397/02/08 16:09:14

حضور بانوی البرز(مارال ترکمان) در تورنمنت بین المللی فوتبال بانوان زیر ۱۷ سال در کشور ایتالیا

 تیم ملی  فوتبال دختران زیر ١٧ سال کشورمان که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه  از ۵ اردیبهشت تا ۹ اردیبهشت در ایتالیا حضور دارد با تیم های آمریکا و اسلوونی و ایتالیا بازی خواهد کرد.

حضور بانوی البرز(مارال ترکمان) در تورنمنت بین المللی فوتبال بانوان زیر ۱۷ سال در کشور ایتالیا

 تیم ملی  فوتبال دختران زیر ١٧ سال کشورمان که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه  از ۵ اردیبهشت تا ۹ اردیبهشت در ایتالیا حضور دارد با تیم های آمریکا و اسلوونی و ایتالیا بازی خواهد کرد.

مارال ترکمان از البرز در ترکیب تیم ملی قرار دارد.