1397/03/30 17:56:09

طبق اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان ايران از سه تير به مدت ٦ روز برگزار خواهد شد.

طبق اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان ايران از سه تير به مدت ٦ روز برگزار خواهد شد.گفتني است مارال تركمان و غزاله صالحي پور از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهند داشت