1396/09/08 18:03:42

قضاوت داوران البرزی در هفته سوم لیگ دسته اول امید کشور بین تیم های کاسپین قزوین و شهرداری اردبیل

قضاوت داوران البرزی در هفته سوم لیگ دسته اول امید کشور بین تیم های کاسپین قزوین و شهرداری اردبیل
داور:وحید صفری
کمک اول:اسماعیل دوشا
کمک دوم:امین اسماعیل آزاد