1398/02/04 15:44:12

حسام حسني فوتباليست جوان تيم اكباتان اردبيل در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز:

حسام حسني فوتباليست جوان تيم اكباتان اردبيل در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز:

خدا را شكر همه چيز اينجا خوب است و ما علي رغم شكست در دو ديدار خود سعي كرديم از فوتبال لذت ببريم و تجربه كسب كنيم

فكر ميكنم با توجه به امتياز ميزباني و بازيكنان مستعد و با انگيزه در تيم جاويد ،اين تيم شانس اول صعود به ليگ برتر كشور باشد