1397/09/05 11:02:26

حذف دختران شایسته البرزی در مقابل بوشهری ها

حذف دختران شایسته البرزی در مقابل بوشهری ها

تیم فوتسال دختران البرز  که در مرحله گروهی به عنوان تیم اول و با امتیاز کامل به جمع ۸ تیم برتر آمدند علی رغم شایستگی ها ی خود در مقابل تیم قدر بوشهر نتیجه را ۵ بر صفر واگذار کردند