1397/05/30 18:02:01

جلسه کمیته فنی کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز

جلسه کمیته فنی کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز با حضور محمد ربیعی مسئول کمیته فنی کانون و اقای جبارپور رئیس دپارتمان اموزش هیات فوتبال استان و چند تن از مربیان برگزار شد.
در این جلسه لیست نهایی کاندیدای کسب عنوان بهترین مربیان ردهای مختلف استان نهایی و تایید شد.
همچنین لیست داوران ارزیاب ردهای مختلف مشخص شد.
در روزهای آينده با هماهنگی داوران و خود نامزدها رزومه مربیان عزیز بررسی و مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت و نفرات برتر رده هاي مختلف مشخص و اعلام خواهد شد.