1397/11/01 18:58:01

جلسه هیات مدیره  کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز با حضور ميهمانان ویژه برگزار شد.

جلسه هیات مدیره  کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز با حضور ميهمانان ویژه همچون اقایان حمید کریمی ،علي اصغر مدیر روستا،بهمن گل محمدی،حسین یدی و ..برگزار شد.