1398/01/31 11:01:47

جلسه هماهنگى و بررسى مشکلات مدارس فوتبال

به اطلاع کليه مديران مدارس فوتبال مجاز البرز مى رساند :
جلسه هماهنگى و بررسى مشکلات مدارس فوتبال , برگزار خواهد شد . 
تاريخ برگزارى : 98/02/03 
روز : سه شنبه 
ساعت : 15 الى 17 
محل برگزارى : سالن نژاد فلاح

حضور کليه مديران مدارس فوتبال مجاز استان در جلسه مذکور الزامى مى باشد

⛔️ لازم به توضيح مي باشد در صورت عدم حضور در جلسه ,  هيچ گونه اعتراضى نسبت به مصوبات جلسه , پذيرفته نخواهد شد