1401/02/21 18:11:07

به گزارش رسمی از سوی روابط عمومی هیات فوتبال،عصر امروز جلسه ای با عنوان پوشش اقدامات پزشکی مسابقات لیگ های استان البرز در سال جاری با حضور مسئولین هیات فوتبال و دبیر هیات پزشکی دکتر مخبر و همراهان در دفتر ریاست هیات فوتبال استان البرز برگزار شد و مسائل پیش رو در زمینه اقدامات پزشکی را مورد بررسی قرار دادند.

https://t.me/Alborz_football

کانال تلگرامی روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز