1399/03/10 12:24:55

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال فوتبال شهرستان كرج در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال فوتبال شهرستان كرج در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد
گفتني است با عادي شدن شرايط و دستور ستاد مقابله با كرونا ،مسابقات اين ليگ از اوايل تير ماه در سه گروه برگزار خواهد شد
 
گروه بندي مسابقات فوتبال،ليگ سيزده سال شهرستان كرج
 
گروه يك:
١.جاويد كرج
٢.ميلاد ايرانيان
٣.مهرورزان پيروز
٤.شاهين سرخ
٥.صالح و صانع
٦.رايان مهركامياب
٧.پارس فاتح نوين
 
گروه دو:
١.آيندگان داماش
٢.پسران پارسي
٣.ستارگان هما البرز
٤.پيك البرز
٥.برگزيدگان البرز
٦.پيام ماهدشت
٧.آسيا
 
گروه سه:
١.پيام كمالشهر
٢.فجر ميثاق
٣.حسين قرباني
٤.پرسپوليس گوهردشت
٥.ميعاد اروند
٦.كيان رادين اوژن
٧.مهرگستران فجر رادين