1398/08/04 10:52:48

ثبت اولين پيروزي فصل نماينده البرز در هفته پنجم ليگ دسته دوم فوتبال کشور

ثبت اولين پيروزي فصل نماينده البرز در هفته پنجم ليگ دسته دوم فوتبال کشور
طلسم گل نزدن های شاگردان کریمی در کرج شكست
شهدای رزکان 1
نفت امیدیه   0