1398/02/10 12:24:09

تیم ملی پیشکسوتان ایران كه چهار بازيكن البرزي به نام هاي نادر خمس آبادي ،وحيد فريدي ، ابراهيم نجفي و هلي عزيزي را در اختيار دارد در تورنمنت ۶جانبه ۲۰۱۹ تایلند به مقام سومی این بازیها دست یافت .

تیم ملی پیشکسوتان ایران كه چهار بازيكن البرزي به نام هاي نادر خمس آبادي ،وحيد فريدي ، ابراهيم نجفي و هلي عزيزي را در اختيار دارد در تورنمنت ۶جانبه ۲۰۱۹ تایلند به مقام سومی این بازیها دست یافت .