1398/02/04 15:27:44

تیم ملی زیر 19 سال بانوان ایران امروز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه برای حضور در مسابقات آسیایی عازم کشور ویتنام شد

تیم ملی زیر 19 سال بانوان ایران امروز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه برای حضور در مسابقات آسیایی عازم کشور ویتنام شد

سرکار خانم نصر الهی مدیر تیم به همراه مارال ترکمان بازیکن ،هر دو از استان البرز در این تورنمنت تیم ملی ایران را همراهی خواهند کرد