1398/06/28 17:32:41

تیم جوانان جاوید نماینده استان البرز در لیگ کشور و مقاومت کوثر تهران در ديداري دوستانه در کرج به مصاف هم رفتند که در نهايت دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند

تیم جوانان جاوید نماینده استان البرز در لیگ کشور و مقاومت کوثر تهران در ديداري دوستانه در کرج به مصاف هم رفتند که در نهايت دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند