1399/12/11 15:32:42

تیم #شاهین_مهر #قهرمان لیگ امید  شهرستان ساوجبلاغ شد

تیم #شاهین_مهر #قهرمان لیگ امید  شهرستان ساوجبلاغ شد

کاپ و لوح قهرمانی و اهدا جوایز با حضور
مهندس گلسرخی-سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان
حاج محمد فیروزگاه- رئیس هیئت،  
سید محسن حسینی- دبیر هیئت فوتبال
عباس عطایی نیا- رئیس کمیته انظباطی
دکتر مهدی ایمانی- مسئول کمیته مسابقات
سید یوسف کاظمی مسئول کمیته جوانان و پایه اهدا شد.