1398/11/21 18:09:47

تيم فوتبال پور نماينده استان البرز در ليگ نوجوانان مناطق كشور در چهارمين ديدار خود امروز به مصاف تيم بادامكي مشهد رفت كه اين ديدا با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رسيد

تيم فوتبال پور نماينده استان البرز در ليگ نوجوانان مناطق كشور در چهارمين ديدار خود امروز به مصاف تيم بادامكي مشهد رفت كه اين ديدا با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رسيد
نماينده البرز فردا در پنجمين ديدار خود به مصاف شموشك كرد كوي خواهد رفت