1398/06/25 10:42:20

تيم فوتبال ليگ يكي مس رفسنجان كه برادران ربيعي را به عنوان سرمربي و مربي در اختيار دارد در هفته پنجم اين مسابقات توانست با نتيجه سه بر دو تيم سرخپوشان پاكدشت را شكست دهد

تيم فوتبال ليگ يكي مس رفسنجان كه برادران ربيعي را به عنوان سرمربي و مربي در اختيار دارد در هفته پنجم اين مسابقات توانست با نتيجه سه بر دو تيم سرخپوشان پاكدشت را شكست دهد
مس  در حال حاضر با كسب ١١ امتياز در رده دوم ليگ يك فوتبال كشور قرار دارد