1398/08/18 10:42:26

تيم سردار بوكان كه حميد غني زاده مربي البرزي را به عنوان دستيار در كنار پيروز قرباني در اختيار دارد با پيروزي سه بر صفر در مقابل شهرداري بندر عباس در رده سوم گروه دوم ليگ دو فوتبال كشور  قرار گرفت تا اميدهاي زيادي براي صعود به جام آزادگان داشته باشد

تيم سردار بوكان كه حميد غني زاده مربي البرزي را به عنوان دستيار در كنار پيروز قرباني در اختيار دارد با پيروزي سه بر صفر در مقابل شهرداري بندر عباس در رده سوم گروه دوم ليگ دو فوتبال كشور  قرار گرفت تا اميدهاي زيادي براي صعود به جام آزادگان داشته باشد