1396/03/17 17:28:45

تمجید سایت کروات از قهرمانی پرسپولیس: برانکو تاریخ سازی کرد

برانکو ایوانکوویچ به اولین مربی تاریخ کرواسی تبدیل شد که توانسته است در سه کشور مختلف قهرمان لیگ فوتبال شود. به‌ گزارش کاپ، سایت لیبیونی کرواسی بعد از قهرمانی زودهنگام پرسپولیس در لیگ برتر در مطلبی نوشت:برانکو ایوانکوویچ به اولین مربی تاریخ کرواسی تبدیل شد که توانسته است در سه کشور مختلف قهرمان لیگ فوتبال شود. به‌ گزارش کاپ، سایت لیبیونی کرواسی بعد از قهرمانی زودهنگام پرسپولیس در لیگ برتر در مطلبی نوشت: