1397/10/12 10:54:55

تقلبی در انتخابات هیئت فوتبال استان البرز در کار نبوده است ؛ عدم صلاحیت یک از رای دهنده

تقلبی در انتخابات هیئت فوتبال استان البرز در کار نبوده است ؛ عدم صلاحیت یک از رای دهنده

✅مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از ابطال انتخابات مجمع هئیت فوتبال استان البرز به دلیل عدم صلاحیت یک نفر از رای دهندگان مجمع خبر داد و گفت : تقلبی در کار نبوده و این موضوع تخلف بوده ؛ که انتخابات مجمع ابطال شد.