1397/02/08 18:27:18

 تقدیر و تشکر ریاست هیات فوتبال استان البرز

 تقدیر و تشکر ریاست هیات فوتبال استان البرز
با سلام و ادب...
بدینوسیله از کلیه پیشکسوتان ، مربیان ، داوران ، فوتبالیست ها و فوتسالیست های ملی  ،کشوری و استانی و ورزشکاران سایر رشته ها ،دوستان و آشنایان که با انتخاب اینجانب به عنوان مسئول هیات فوتبال استان البرز ابراز مودت و دوستی نموده و با ارسال تبریک بنده حقیر را مدیون الطاف خود قرار داده اید تقدیر و تشکر خود را اعلام میدارم
باشد که در آینده نزدیک ذره ای از محبت های بیکران شما بزرگواران را جبران نمایم.


ارادتمند شما بزرگواران
منصور بیگ وردی