1397/12/04 10:21:21

تقدیر از آقايان بيك وردي سرپرست هيات فوتبال استان و رحيم اسفندياري مدير تربيت بدني سپاه استان 

در جريان برگزاري مسابقات كشوري كاراته در سالن نشاط از آقايان بيك وردي سرپرست هيات فوتبال استان و رحيم اسفندياري مدير تربيت بدني سپاه استان به پاس زحماتشان در ورزش استان البرز توسط دكتر اكرمي رياست هيات كاراته البرز تجليل به عمل آمد