1400/07/28 21:47:38

تست گیری تیم مقاومت بسیج سپاه شهرستان چهارباغ به همراه جذب بازیکن سربازجهت شرکت در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال استان البرز.

به گزارش " روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز " باشگاه مقاومت بسیج سپاه شهرستان چهارباغ جهت شرکت در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال بزرگسالان استان البرز ار بازیکنان مستعد تست به عمل می آورد.

گفتنی است جذب بازیکن سرباز از کسانی که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند و مورد تائید کادر فنی تیم باشند، صورت می پذیرد.