1398/09/20 18:54:14

تجلیل از خانواده محترم شهيدان شفيعي زاده و همچنين عوامل محترم نيروي انتظامي

در بين دو نيمه ديدار تيم هاي شهداي رزكان و بعثت كرمانشاه براي گراميداشت ياد شهدا ، از خانواده محترم شهيدان شفيعي زاده و همچنين عوامل محترم نيروي انتظامي با حضور عبدلي دبير هيات فوتبال استان ، حميد كريمي مديرعامل باشگاه شهداي رزكان و مسئولين استاني تجليل به عمل آمد