1398/05/21 12:57:27

بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز  در مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران و كمك داوران ليگ يك كشور:اميدوارم توانسته باشيم ميزبان خوبي براي شما داوران عزيز بوده باشيم و شما عزيزان سفيران استان البرز در شهرهاي خود باشيد

بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز  در مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران و كمك داوران ليگ يك كشور:

اميدوارم توانسته باشيم ميزبان خوبي براي شما داوران عزيز بوده باشيم و شما عزيزان سفيران استان البرز در شهرهاي خود باشيد
ما به خود مي باليم كه مي توانيم كمك حال ورزش باشيم و امروز از هيات فوتبال البرز به عنوان بازوي اصلي فدراسيون ياد مي شود
افتخار استان البرز به وجود بزرگاني چون مسعود مرادي ، سركار خانم پيله ور ، علي اله كرم ،دكتر جهاني و... در استان البرز مي باشد كه در بحث آموزش داوري و مربيگري در سطح كشور فعاليت گسترده اي دارند