1396/07/15 17:35:36

برگزاری کلاس مربیگری C آسیا در استان البرز

کلاس مربیگری C آسیا از تاریخ 12 مهر ماه در استان البرز(هیات فوتبال استان البرز) آغاز و تا تاریخ 25 مهر ماه ادامه خواهد داشت

کلاس مربیگری C آسیا از تاریخ 12 مهر ماه در استان البرز(هیات فوتبال استان البرز) آغاز و تا تاریخ 25 مهر ماه ادامه خواهد داشت

مدرس این دوره از کلاس ها دکتر جهانی و دستیار ایشان دکتر علی اله کرم می باشد

لازم به توضیح است که مدیریت این دوره از کلاس ها را کمیته آموزش هیات فوتبال استان البرز بر عهده دارد

تعداد شرکت کنندگان این کلاس 24 نفر می باشد و به صورت تئوری و عملی در حال برگزاری است