1396/09/25 10:56:46

کلاس دانش افزایی مربیان دارای مدرکBو Aآسیا امروز جمعه ٢٤ آذر ماه از ساعت ٩ صبح الي ١٦  در استان البرز شهر كرج مجموعه ورزشي شريعتي برگزار گرديد

کلاس دانش افزایی مربیان دارای مدرکBو Aآسیا امروز جمعه ٢٤ آذر ماه از ساعت ٩ صبح الي ١٦  در استان البرز شهر كرج مجموعه ورزشي شريعتي برگزار گرديد
مدرسین اين دوره از كلاس آقایان میر مسعود میرزاده و دکتر غلامرضا جهاني بودند
لازم به توضيح است  مراسم افتتاحیه و اختتامیه با حضور آقایان مشایخی ، یمینی  رييس و نايب رييس  فوتبال استان البرز و آقاي جبارپور رييس كميته آموزش استان  و همچنين آقاي بيك وردي برگزار شد