1397/08/01 16:49:13

نشست آقاي بيك وردي رياست هيات فوتبال استان و مسئولين كميته ها و دپارتمانها

نشست آقاي بيك وردي رياست هيات فوتبال استان و مسئولين كميته ها و دپارتمانها پيرامون مسائل و مشكلات فوتبال استان البرز جهت بررسي در فدراسيون فوتبال كشور در روزهاي آتي روز دوشنبه 30 مهر ماه در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد