1397/06/20 16:52:05

برگزاری كارگاه آموزشي مايكجو(پخش زنده اينترنتي مسابقات فوتبال) به میزبانی البرز

‍ كارگاه آموزشي مايكجو(پخش زنده اينترنتي مسابقات فوتبال) باحضورافتخاري دكترماجدي رييس كميته آموزش فدراسيون جناب اصفهانيان رييس كميته داوران فدراسيون و جناب بيك وردي ريس هيات فوتبال البرز و با شركت مديران و نمايندگان  كميته رسانه و روابط عمومي هيات هاي فوتبال كل استان هاي كشور در استان البرز  برگزار شد.