1397/12/20 19:00:20

برگزاری طرحی با نام " تقسیم شادی ها"

سمه تعالی


این روزها بوی بهشت به مشام می رسد و اگر چشم بصیرت را باز کنیم، می بینیم که این رایحه خوش از کمک به نیازمندان است که بهشت و نعمت ابدی و سعادت جاودانه را برای اهلش نوید می دهد؛

با توجه به نزدیکی سال جدید و به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری ، هیات فوتبال استان البرز جهت کمک‌رسانی به مردم نیازمند در سراسر استان البرز ، اقدام به برگزاری طرحی با نام " تقسیم شادی ها" نموده است و از عموم مردم شریف استانمان جهت مشارکت در این امر انسان دوستانه و خیرخواهانه دعوت به همکاری می نماید
لذا شما هم استانی های  عزیز می توانید جهت اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی خود به آدرس کرج ،میدان استاندارد ،خیابان ذوب آهن ، مجموعه ورزشی دکتر شریعتی ، هیات فوتبال استان البرز ، واحد روابط عمومی مراجعه نمایید.

در پناه خداوند سلامت و عاقبت بخیر باشید