1396/09/18 12:00:16

برگزاری جلسه كميته بانوان هيات فوتبال با مربيان و سرپرستان ليگ استاني

جلسه كميته بانوان هيات فوتبال با مربيان و سرپرستان ليگ استاني در روز شنبه 11 آذر ماه با حضور نائب رییس بانوان هیات فوتبال استان البرز در سالن اجتماعات هیات فوتبال استان البرز برگزار گردید