1398/03/02 17:28:05

برگزاری اولین نشست مشترک کمیته های پزشکی و آموزش هیات فوتبال استان البرز

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز اولین نشست مشترک کمیته های پزشکی و آموزش هیات فوتبال استان البرز با حضور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز و مسئولین کمیته و دپارتمان های فوق پیرامون همکاری بیشتر این دو کمیته در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد

برگزاری اولین نشست مشترک کمیته های پزشکی و آموزش هیات فوتبال استان البرز

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز اولین نشست مشترک کمیته های پزشکی و آموزش هیات فوتبال استان البرز با حضور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز و مسئولین کمیته و دپارتمان های فوق پیرامون همکاری بیشتر این دو کمیته در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد

 

اله کرم رییس کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان در این نشست گفت:

یکی از مشکلات عمده مربیان ما عدم آگاهی از مسائل پزشکی ،روانشناسی و آسیب شناس های ورزش است. امیدواریم با برنامه ریزی و همکاری کمیته پزشکی بتوانیم با بالا بردن سطح آگاهی و دانش مربیان این خلا بزرگ را پر کنیم

 

دکتر مخبر ریزی مسئول کمیته پزشکی هیات فوتبال استان البرز نیز در این خصوص گفت:

آگاهی مربیان از مباحث پزشکی مانند فیزیولوژی ،آناتومی ، تغذیه ،روانشناسی و ... بسیار لازم و موثر است.این آگاهی علاوه بر بالا بردن سطح دانش مربیان می تواند از آسیب های جسمی و روحی بازیکنان و مصدومیت های احتمالی نیز پیشگیری کند.

 

در پایان این نشست مقرر گردید به زودی با برگزاری همایش ها و سمینارهای مربوط به مباحث پزشکی و روانشناسی ورزشی برای مربیان البرزی اولین همکاری مثبت این دو کمیته در هیات فوتبال استان آغاز گردد