1397/02/17 19:56:41

برگزاری اردو آماده سازی تیم ملی نوجوانان ایران در کرج
اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال ایران از تاریخ 21 اردیبهشت ماه به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی پردیس کرج برگزار خواهد شد

برگزاری اردو آماده سازی تیم ملی نوجوانان ایران در کرج
اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال ایران از تاریخ 21 اردیبهشت ماه به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی پردیس کرج برگزار خواهد شد
محمد رضا باقری و امیر حسین عزیزی از استان البرز نیز در این اردو حضور خواهند داشت
لازم به توضیح می باشد که تیم ملی نوجوانان ایران خود را برای تورنمنت بین المللی که اواخر اردیبهشت ماه در کشور چین برگزار خواهد شد آماده خواهد کرد