1398/05/23 10:39:05

برگزاري همايش فوتبال پايه در البرز

عصر امروز سه شنبه ٢٢ مرداد ماه نشستي پيرامون هماهنگي و برگزاري همايش فوتبال پايه با حضور اكبر محمدي رييس كميته جوانان و پايه فدراسيون فوتبال ، بيك وردي رييس ، پيله ور نايب رييس بانوان و عبدلي سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز برگزار شد
گفتني است اين همايش قرار است در تاريخ يك شهريور ماه در اردوگاه ايثار كردان محل  المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور برگزار شود