1397/06/21 13:21:21

برگزاري اردوي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان با حضور چهار البرزي

#بانوان

✅ برگزاري اردوي تيم ملي فوتبال زير ١٩ سال بانوان با حضور چهار البرزي

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تيم ملي فوتبال بانوان ايران رده سني زير ١٩ سال از روز جمعه ٢٣ شهريور در تهران آغاز و پنج روز به طول خواهد انجاميد.

مارال تركمان ، غزاله صالحي پور ، محدثه گود آسيايي و مريم محمدي چهار البرزي دعوت شده به اين اردو مي باشند