1400/04/02 13:45:12

ابلاغیه فدراسیون فوتبال ایران در خصوص ثبت اطلاعات و پرداخت عضویت مسابقات استانی 1400

متن ابلاغیه به شرح ذیل است: