1399/02/01 13:20:28

با برگزاري جلسه قرعه كشي ليگ هاي فوتبال و فوتسال استان البرز در سال ٩٩ به صورت " مجازي " موافق هستيد؟؟

#نظرسنجي
 با توجه به شيوع ويروس كرونا ،حفظ ايمني و پيشگيري از اين ويروس مرگبار
آيا با برگزاري جلسه قرعه كشي ليگ هاي فوتبال و فوتسال استان البرز در سال ٩٩ به صورت " مجازي " موافق هستيد؟؟
مديران تيم هاي شركت كننده مي توانند نظرات خود را همراه با نام ، نام خانوادگي ،نام تيم و رده مربوطه تا پايان روز جمعه ٥ ارديبهشت به شماره همراه 09054891514 پيامك نمايند