1399/11/08 19:05:54

با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا.ا اردوي تيم ملي فوتسال كشورمان از امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه 
به مدت ۷ روز در مركز ملي فوتبال برگزار خواهد شد


:با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا.ا اردوي تيم ملي فوتسال كشورمان از امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه
به مدت ۷ روز در مركز ملي فوتبال برگزار خواهد شد

:مهدی شجاع ، مرتضی عزتی و کیانوش شیر پور سه بازیکن البرزی باشگاه مقاومت در ليست دعوت شدگان به اين اردو حضور دارند.