1397/04/11 11:09:37

با توافق دو باشگاه سایپا و پرسپولیس؛

با توافق دو باشگاه سایپا و پرسپولیس؛
 مهدی ترابی فوتباليست البرزي تيم سايپا از نیم فصل دوم لیگ برتر، سرخ پوش می شود