1397/12/13 11:15:58

بازديد رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز به همراه جناب آقاي حسن تيموري مدير اردو تيم هاي ملي از كلاس مربيگري C ايران در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج

رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز به همراه جناب آقاي حسن تيموري مدير اردو تيم هاي ملي از كلاس مربيگري C ايران در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج دیدار کردند