1399/08/26 12:49:18

اکبریان داور بازی پرسپولیس صنعت نفت شد

 

اکبریان داور بازی پرسپولیس صنعت نفت شد

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال بیستم از سوی کمیته داوران مشخص شد که براین اساس محمدرضا اکبریان داور البرزی قضاوت بازی نفت آبادان و پرسپولیس تهران را برعهده دارد.