1396/11/29 14:04:27

اولین همایش روسای روابط عمومی هیات فوتبال کل استان ها با حضور جناب آقای ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ،مازیار ناظمی مشاور و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش جوانان و روسای روابط عمومی فدراسیون ، سازمان لیگ و هیات فوتبال کل استان های کشور روز شنبه 28 بهمن ماه از ساعت 9:00 الی 16:00 در مرکز ملی فوتبال برگزار گردید

اولین همایش روسای روابط عمومی هیات فوتبال کل استان ها با حضور جناب آقای ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ،مازیار ناظمی مشاور و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش جوانان و روسای روابط عمومی فدراسیون ، سازمان لیگ و هیات فوتبال کل استان های کشور روز شنبه 28 بهمن ماه از ساعت 9:00 الی 16:00 در مرکز ملی فوتبال برگزار گردید

محور های اصلی این همایش ،آشنایی و ارتباط بیشتر روسای روابط عمومی ،کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ برای رفع مشکلات و ابهامات روسای روابط عمومی می بود

لازم به توضیح می باشد پژمان راهبر سردبیر ورزش سه نیز در این همایش حضور داشتند