1399/04/07 12:31:00

اولين همكاري هيات فوتبال استان البرز و موسسه آموزشي پوياگامان انديشه ورز كليد خورد

اولين همكاري هيات فوتبال استان البرز و موسسه آموزشي پوياگامان انديشه ورز كليد خورد
كميته آموزش و مربيان با مساعدت رييس هيات فوتبال استان اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزش زيان براي مربيان البرزي نموده است
روز گذشته دومين جلسه از اين كلاس با حضور ١٤ مربي و تدريس سعادت يار در سالن اجتماعات هيات فوتبال برگزار گرديد
 
جبارپور مسئول واحد آموزش و مربيان ضمن تشكر ويژه از منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال براي موافقت دادن به برگزاري اين دوره آموزشي گفت:
برگزاري چنين كلاس هايي به بالا رفتن دانش مربيان كمك به سزايي ميكند،اميدواريم در ادامه شاهد حضور مربيان بيشتري در اين كلاس ها باشيم
کنند