1399/07/14 12:32:34

اولين مرحله از تست انتخابي بازيكن براي تيم هيات فوتبال استان البرز به منظور حضور در ليگ برتر فوتبال بانوان كشور در ورزشگاه شريعتي كرج برگزار شد

اولين مرحله از تست انتخابي بازيكن براي تيم هيات فوتبال استان البرز به منظور حضور در ليگ برتر فوتبال بانوان كشور در ورزشگاه شريعتي كرج برگزار شد