1398/12/03 10:29:36

اولين روز از كلاس مربيگري C كنوانسيون آسيا با تدريس دكتر جهاني و مديريت كاميار نارندهي  و همچنين با شركت ٢٤ متقاضي در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد

اولين روز از كلاس مربيگري C كنوانسيون آسيا با تدريس دكتر جهاني و مديريت كاميار نارندهي  و همچنين با شركت ٢٤ متقاضي در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد
لازم به توضيح مي باشد اين كلاس به مدت ١٤ روز ادامه خواهد داشت و شركت كنندگان از شهرستان هاي كرج ، فرديس، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان مي باشند