1398/07/29 18:45:07

اولين روز از كلاس مربيگري فوتبال D كونواسيون آسيا با حضور ٢٤ شركت كننده

اولين روز از كلاس مربيگري فوتبال D كونواسيون آسيا با حضور ٢٤ شركت كننده و تدريس علي اله كرم در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج آغاز شد
مراسم افتتاحيه اين كلاس با حضور محمد جبارپور مسئول دپارتمان آموزش و مربيان در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار گرديد
اين كلاس تا ٥ آبان ماه ادامه خواهد داشت