1399/06/12 12:49:12

اولين دوره كلاس نظارت داوري با حضور داوران فعال استان البرز  ، ناظران و پيشكسوتان داوري فوتبال استان البرز  و با تدريس مسعود مرادي برگزار شد

اولين دوره كلاس نظارت داوري با حضور داوران فعال استان البرز  ، ناظران و پيشكسوتان داوري فوتبال استان البرز  و با تدريس مسعود مرادي برگزار شد
در اين كلاس دانش روز و قوانين جديد داوري و نظارت براي حاضرين بازگو شد و با توجه به استقبال داوران و ناظران استان از اين كلاس قرار است اين دوره ها به صورت مستمر در سطح استان برگزار شود
گفتني است كه در مراسم افتتحايه اين كلاس منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه رضا عبدي و مجتبي جعفري مسئولين كميته و دپارتمان داوران ، عالمي مسئول دپارتمان مسابقات و پيشكسوتان داوري فوتبال استان نيز حضور داشتند